صفحه اصلی    /   عضویت

ليست مقالات مكانيك

دانلود كامل دانلود خلاصه

صفحه

نوع مقاله موضوع مقاله ردیف
دان لود کامل دانلود خلاصه

82

رايگان

فرآيندهای عمليات حرارتي

1

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

عضويتي

مرکز فشار- آزمايشگاه سيالات

2

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

عضويتي

ضربه فوران- آزمايشگاه سيالات

3

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

عضويتي

بررسی رژيم های جريان- آزمايشگاه سيالات

4

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

عضويتي

 کاليبراسيون فشار سنج- آزمايشگاه سيالات

5

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

عضويتي

تست توربین(پلتون وکاپلان)

6

دان لود کامل دانلود خلاصه

17

عضويتي

آزمایشهای ترمودينامیک

7

دان لود کامل دانلود خلاصه

59

عضويتي

فولادها و چدنها

8

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

تحليل استاتيکی تیر اويلر -برنولي به همراه....

9

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

آناليز خطا و کاليبراسيون مکانيزم استوارت

10

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان

مدل سازی طراحی معکوس چرخ دنده ساده

11

دان لود کامل دانلود خلاصه

16

رايگان

9 آزمایش مکانیکی

12

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

عضويتي

ساعتهای اندازه گيري

13

دان لود کامل دانلود خلاصه

16

عضويتي

پمپ هاي هيدروليكي

14

دان لود کامل دانلود خلاصه

25

عضويتي

مبانی هيدروليک

15

دان لود کامل دانلود خلاصه

6

عضويتي

موتور استرلینگ

16

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

فرزکاری

17

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

چگونگي طراحي تسمه نقاله

18

دان لود کامل دانلود خلاصه

19

عضويتي

آبندي و ياتاقان هيدروديناميک و هيدرواستاتيک

19

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

کروم

20

دان لود کامل دانلود خلاصه

20

عضويتي

بازديد از كارخانه‌ي خشكبار تاكستان

21

دان لود کامل دانلود خلاصه

16

عضويتي

جوشکاری

22

دان لود کامل

دانلود خلاصه

19

رايگان

معرفي ماشين‌كاري با جت آب و مواد ساينده

23

دان لود کامل دانلود خلاصه

7

عضويتي

آزمايش موتور گرمايي

24

دان لود کامل دانلود خلاصه

4

عضويتي

اندازه‌گيري زاويه رأس مخروط به كمك خط كش سينوسي

25

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

عضويتي

وسايل اندازه گيري انواع سطوح و شيب ها

26

دان لود کامل دانلود خلاصه

3

عضويتي

آزمايش روتامتر هوا

27

دان لود کامل دانلود خلاصه

17

رايگان

سنگ زنی خزشی

28

دان لود کامل دانلود خلاصه

23

عضويتي

آزمايش موتور بنزيني - ديزلي- راندمان ترمزي

29

دان لود کامل دانلود خلاصه

15

رايگان

ساختمان و عوامی خوردگی کوره

30

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي

آزمايش مطالعه قوانین حرکت و مطالعه سقوط آزاد و تعيين g و حركت پرتابي

31

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

انرژي باد

32

دان لود کامل دانلود خلاصه

59

عضويتي

روتراشي

33

دان لود کامل دانلود خلاصه

13

رايگان

تعريف جوش

34

دان لود کامل دانلود خلاصه

16

عضويتي

شرکت پارس میل لنگ در یک نگاه

35

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

بنتونيت

36

دان لود کامل دانلود خلاصه

21

عضويتي

واتر جت

37

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

رايگان

روش پمپاژ از چاه

38

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

تركيبات عمومي مواد ساختماني پمپها

39

دان لود کامل دانلود خلاصه

23

رايگان

مقدمه اي بر ماشين هاي نقاله

40

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

مطالبی از صنعت جوشکاری

41

دان لود کامل دانلود خلاصه

7

عضويتي

 آزمایش تحقیق رینولدز

42

دان لود کامل دانلود خلاصه

7

عضويتي

آزمايش جريان چرخشي

43

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

عضويتي

آزمایش ترمودینامیک-تعيين معادل مكانيكي گرما

44

دان لود کامل دانلود خلاصه

32

عضويتي

سنگ شكن در سيمان خزر

45

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

رايگان

تحلیل فنی-اقتصادی بکارگیری سیستم های جذبی و تراکمی برای ...

46

دان لود کامل دانلود خلاصه

76

عضويتي

گزارش کار آموزی و معرفی شرکت خانه صنعت

47

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

عضويتي آزمايش مقاومت خمش

48

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

عضويتي

مهندسي معكوس پره هاي مبدل گشتاور

49

دان لود کامل دانلود خلاصه

32

رايگان

طراحی سيستمهای هيدروليک

50

دان لود کامل دانلود خلاصه

19

رايگان

ايمني جرثقيل

51

دان لود کامل دانلود خلاصه

17

رايگان

گزارشي از متالورژي پودر مشهد

52

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي

اندازه گيري ظرفيت گرمايي (ارزش آبي گرماسنج)

53

دان لود کامل دانلود خلاصه

6

رايگان

كنترل جهت حركت سيلندر دو طرفه با شير 4/2

54

دان لود کامل دانلود خلاصه

54

عضويتي

گزارش کارآموزي درشرکت صنايع کاشي وسراميک الوند

55

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

افزارهای اینکودر نوری

56

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

رايگان

آزمايش پيچش تيرهاي توخالي

57

دان لود کامل دانلود خلاصه

15

عضويتي

آزمايش بالانسينگ يا تعادل جرم هاي دوار -بادامك و پيرو-تست گاور نر0

58

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

لوله کشی در سیستمهای هیدرولیک

59

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

مطالعه عملی تغییرات وضعیت کارکرد دوران آبندی...

60

دان لود کامل دانلود خلاصه

13

عضويتي

تهیه نمونه استاندارد برای انجام مراحل بعدی آزمایشهای مکانیک سنگ ,...

61

دان لود کامل دانلود خلاصه

6

عضويتي

آزمايش خستگي

62

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي

پيچش مقاطع تو خالی-آزمايشگاه مقاومت مصالح

63

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

ارزيابي خمش پذيري ورقهای تيتانيومي

64

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان

یک روش تحليلي جهت بررسی فرآيند شکل دهي انفجاری مخروط

65

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

رايگان

آزمايش کشش

66

دان لود کامل دانلود خلاصه

16

رايگان

MSC  PATRAN  آشنايي با

67

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

رايگان

مدلسازی استاتيکي فيکسچرهای سنگزنی خزشي پره توربين جهت تحليل و ساخت فيکسچر بهينه

68

دان لود کامل دانلود خلاصه

10

رايگان

اندازه گيري قطر داخلي وخارجي قطعات شكسته

69

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان

شکل پذيری سازه های هانی کمب تا حد لهيدگي کامل(مچالگي) تحت بار...

70

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان

تعيين روش بهينه جوشکاری تيغه گريدر

71

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

بررسی پارامتر های فرآيند توليد کامپوزيت پلی پروپيلن و چوب بروش اکسترودر دوماردونه

72

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

روشي تحليلي برای سنجش و انتخاب بهينه فرآيندهای غير مستقيم ابزار سازی سريع

73

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

استفاده از CAD/CAM در تدوين روش ساخت پره های پيچش دار توربو ماشینها

74

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

شبيه سازی عمليات اکستروژن گرم بر مبنای تئوری Anand با کمک ANSYS

75

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

آناليز تزريق پلاستيک در قالب با احتساب تغييرات درجه حرارت در مقطع جريان

76

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

طراحی قالبهای آهنگری چند مرحله ای برای قطعات نزديک به ابعاد نهايي با استفاده از روش تغییر شکل معکوس و المان محدود

77

دان لود کامل دانلود خلاصه

13

رايگان

انتخاب شرايط بهينه در Face-Miling بر اساس الگوريتمهای ژنتيک

78

دان لود کامل دانلود خلاصه

14

رايگان

روشي جديد در طرح ريزي مسير ابزار موازی -مرز برای ماشين کاری سطوح بسته 5/2 بعدی با تعداد دلخواه جزيره برا اساس توسعه ايده Voronoi Mountain

79

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

مدل سازي هندسي به روش جبر وجود

80

دان لود کامل دانلود خلاصه

13

عضويتي

قالبسازي سريع بروش AIM Tooling

81

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

طراحی کنترلگر تطبیقی برش لوله در حال حرکت

82

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

مدل سازي استخوان از عکسهای سي . تي

83

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

تحليل پارامتريک طراحي محل گلويي تزريق برای قطعات با هندسه منظم در ...

84

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان بکارگيري آلومينيم در ساخت بدنه خودرو

85

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان مطالعه عوامل موثر بر دقت ابعادی محصول در فرايند اکستروژن سرد معکوس

86

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان شبيه سازي فيزيکي،عددی و تحليلي فرآیند اکستروژن معکوس

87

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

آزمايش تيرهاي معين

88

دان لود کامل دانلود خلاصه

32

رايگان تجهيزات حرارتي و برودتي

89

دان لود کامل دانلود خلاصه

24

رايگان  سيستم هاي تعليق خودرو چگونه کار مي کنند؟

90

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

راه حل کلي برای اکستروژن مقاطع پيچيده

91

دان لود کامل دانلود خلاصه

12

رايگان

سيستم هاي سوخت رساني و اصول فيلتراسيون

92

دان لود کامل دانلود خلاصه

8

رايگان

تحليل ديناميکي جعبه دنده اصلي هليکوپتر

93

دان لود کامل دانلود خلاصه

7

رايگان

بررسي هندسي تغييرات زاويه کمبر برای سيستم تعليق مک فرسن در خودروهای سواری

94

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

رايگان

بررسي تاثير ميزان واناديم بر خواص مکانيکي فولاد میکروآلياژی پس از فرآیند نورد ...

95

دان لود کامل دانلود خلاصه

36

عضويتي چدن خاکستري

96

دان لود کامل دانلود خلاصه

27

عضويتي

آشنايي با ابزار و وسايل کار در رشته اتومکانيک

97

دان لود کامل دانلود خلاصه

18

رايگان آشنایی با ماشین CNC

98

دان لود کامل دانلود خلاصه

9

عضويتي آزمايشگاه عمليات حرارتي

99

دان لود کامل دانلود خلاصه

56

عضويتي سئوالات تراشکاری درجه 2

100

دان لود کامل دانلود خلاصه

210

عضويتي

تلرانسهای هندسی (GD&T)

101

دان لود کامل دانلود خلاصه

21

رايگان آزمايش پمپ راه انداز

102

دان لود کامل دانلود خلاصه

42

عضويتي

گزارش كار آموزي در الكترود پارس(جوشكاري)

103

دان لود کامل دانلود خلاصه

22

عضويتي

 کار آموزي ریخته گری آلومینیم

104

دان لود کامل دانلود خلاصه

7

رايگان

طراحي و ساخت نازل تزريق گاز در فرآيند تزريق پلاستيك به كمك گازGAIM

105

دان لود کامل دانلود خلاصه

39

عضويتي

روش انتخاب موتور پمپ مناسب جهت بهره برداري از چاههاي عميق

106

دان لود کامل -

6

فاقد رمز

نمونه هایی از نمودارهای فنی کمپرسورها

107

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

پيش بيني سختي و سختي پذيري فولادهاي كربني و كم آلياژ قابل عمليات حرارتي

108

دان لود کامل - 10 فاقد رمز

مشكلات عمر ابزار

109

دان لود کامل دانلود خلاصه

 271 

رايگان

110

دان لود کامل دانلود خلاصه

 12

رايگان

مسير يابي و زمان بندي AVG ها در اسكله شهيد رجايي

111

دان لود کامل دانلود خلاصه

22

رايگان

كلاچها

112

دان لود کامل دانلود خلاصه

60

رايگان

كاليبراسيون

113

دان لود کامل دانلود خلاصه

29

عضويتي

آشنايي با تجهيزات هيدروليك و كاربرد آن

114

دان لود کامل دانلود خلاصه

11

رايگان

 مدل سازي نرخ براده برداري و صافي سطح در فرآيند ماشين كاري تخليه الكتريكي به كمك شبكه عصبي پرسپترون چند لايه

115

دان لود کامل دانلود خلاصه

26

عضويتي

كمپرسور(انواع کمپرسور ، اجزاءداخلی ، روغن کاری ، خنک کاری)

116

دان لود کامل دانلود خلاصه

39

عضويتي

هيدرواستاتيك و خواص سيالات

117

دان لود کامل -

6

فاقد رمز

رشته مهندسي مكانيك

118

دان لود کامل دانلود خلاصه

4

عضويتي

گزارش كار آزمايش پيچش الاستيك

119

دان لود کامل دانلود خلاصه

6

عضويتي

آزمایش خیز تیر

120

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي آزمایش خمش پلاستیک

121

دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي آزمايش مقاومت مصالح پیچش الاستیک در مقاطع توپر 122
دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي  آزمايش خستگي 123
دان لود کامل دانلود خلاصه

3

رايگان آزمايش مقاومت مصالح -خيز تير2 124
دان لود کامل دانلود خلاصه

4

رايگان آزمايش ضربه 125
دان لود کامل دانلود خلاصه

5

عضويتي

آزمايش كشش 126
دان لود کامل -

83

فاقد رمز

کاربراتور مداربسته CLS

127
دان لود کامل دانلود خلاصه

21

عضويتي دستگاه تراش تبريز 128
دان لود کامل دانلود خلاصه

17

رایگان روش توليد بوش سيلندر اتومبيل 129
دان لود کامل دانلود خلاصه

18

رایگان ماشینهای سنگ و سنگ سنباده 130
دان لود کامل -

13

فاقد رمز تشریح مانیپولاتور 131
دان لود کامل دانلود خلاصه

19

رایگان

سيستم منيپوليتور حمل مخزن-CNG-L90

132
دان لود کامل -

18

فاقد رمز

تکنولوژی چدن

133
دان لود کامل -

6

فاقد رمز

موتورهای دیزل دو زمانه چگونه کار می کند

134
دان لود کامل -

23

فاقد رمز

ماشين هاي صفحه تراش ساختمان ، انواع ، طريقه تنظيم و عمليات مختلف

135
دان لود کامل دانلود خلاصه

21

رایگان

حسگرهاي نيمه هادي در خودرو

136
دان لود کامل دانلود خلاصه

21

رایگان

روش توليد (قطعات لاستيكي)

137
دان لود کامل دانلود خلاصه

28

رایگان

کارگاه مرکزی

138
دان لود کامل دانلود خلاصه

36

عضویتی

جوشکاری زیر آب

139
دان لود کامل دانلود خلاصه

48

رایگان

تاریخچه تاسیس ایران خودرو

140
تماس دانلود خلاصه

70

عضويتي

بليرينگ و روغن كاري

141
دان لود کامل دانلود خلاصه

36

رایگان

جوشكاري چدنها

142
دان لود کامل دانلود خلاصه

26

رایگان

تكنولوژي موتورهاي احتراق داخلي و جايگاه CNG در آن

143
دان لود کامل دانلود خلاصه

44

رایگان

آسانسور

144
دان لود کامل دانلود خلاصه

18

رایگان

مقايسه توربو شارژر و سوپر شارژر

145
دان لود کامل دانلود خلاصه

60

عضويتي

بويلرها

146
دان لود کامل دانلود خلاصه

13

عضويتي

كار آموزي كارخانه بهتراش

147
دان لود کامل دانلود خلاصه

270

عضويتي

بازرسي دنده هاي باز

148
دان لود کامل -

21

فاقد رمز

تحليل پايداري

149
دان لود کامل -

13

فاقد رمز

تحليل فرآيند نوزينگ پوسته هاي فولادي و طراحي مدل پيش فرم

150
دان لود کامل -

10

فاقد رمز

پيرسازي ترموديناميكي (Thermomechanical Ageing) آلياژ 2024 آلومينيم و اثر آن بر كاهش وزن سازه يك ماهواره نمونه

151
دان لود کامل -

13

فاقد رمز

بكارگيري طراحي پارامتريك در مدلسازي سه بعدي اجزاء موتور توربو جت

152
دان لود کامل -

11

فاقد رمز

ماشين كاري ايرفويل پره توربوشارژ از قطعه خام سراميكي

153
دان لود کامل -

11

فاقد رمز

بررسي پديده اعوجاج در قالبگيري تزريقي قطعات پلاستيكي

154
دان لود کامل -

7

فاقد رمز

مطالعه تجربي تاثير نوع ماشين آهنگري بر پرشدن قالب در فرآيند آهنگري داغ در ...

155
دان لود کامل -

13

فاقد رمز

تحليل فرآيند فورج بليسك كمپرسور موتور توربوجت

156
دان لود کامل -

10

فاقد رمز

بررسي تغيير شكلهاي كششي و برشي در شكل دهي غلتكي ورقهاي فلزي

157
دان لود کامل -

9

فاقد رمز

مدلسازي و آناليز دو بعدي سيال مذاب پلاستيك در قالب تزريق

158
دان لود کامل -

8

فاقد رمز

مدل سازي طراحي معكوس چرخ دنده ساده

159
دان لود کامل -

16

فاقد رمز

طراحي و ساخت ماشين مخصوص سنگ زني تيغ هاي جراحي

160
دان لود كامل دانلود خلاصه

14

رايگان

آزمايشگاه سيالات وهيدروليک

161
دان لود كامل دانلود خلاصه

19

رايگان

دايكاست

162
دان لود كامل دانلود خلاصه

35

عضويتي

انواع مدارهای هیدرولیکی

163
دان لود كامل دانلود خلاصه

38

رايگان

نگاهی مختصر بر خودروهای غیر متعارف

164
دان لود كامل دانلود خلاصه

79

عضويتي

طراحي شاتون

165
دان لود كامل -

9

فاقد رمز

طراحی و عملکرد موتور های شش زمانه

166
دان لود كامل -

7

فاقد رمز

موتور های دیزلی بر خلاف موتور های بنزینی

167
دان لود كامل -

54

فاقد رمز

جوشكاري

168
دان لود كامل -

128

فاقد رمز

جزوه كامل آموزش لوله كشي PIPING

169
دان لود كامل دانلود خلاصه

18

عضويتي

گاورنر

170
دان لود كامل دانلود خلاصه

139

عضويتي

شركت آزمون متمم

171
دان لود كامل دانلود خلاصه

88

عضويتي

طراحي و عملکرد سيستم ترمز

172
دان لود كامل دانلود خلاصه

50

عضويتي

دستگاه فرز

173
دان لود كامل دانلود خلاصه

141

عضويتي

دستگاه CMM

174
دان لود كامل دانلود خلاصه

34

عضويتي

فرآيندهاي ماشينكاري سايشي

175
دان لود كامل دانلود خلاصه

28

عضويتي

ماشین های اندازه گیری پرتابل

176
دان لود كامل -

17

فاقد رمز

ترمز

177
دان لود كامل -

55

فاقد رمز

آزمایشگاه عملیات حرارتی

178
دان لود كامل -

14

فاقد رمز

تحلیل کشش عمیق آلومینیوم همراه با سیستم ABS به روش المان محدود

179
دان لود كامل دانلود خلاصه

21

رايگان

ماشين كاري به روش تخليه الكتريكي

180
دان لود كامل -

12

فاقد رمز

مقايسه روش هاي ماشينكاري غير سنتي در ماشين كاري آلومينيومي فورج شده حاوي SiC

181
دان لود كامل دانلود خلاصه

145

رايگان

مهندسی عوامل انسانی

182
دان لود كامل دانلود خلاصه

26

رايگان

ماشين هاي اندازه گيري مختصات غير تماسي

183
دان لود كامل دانلود خلاصه

28

رايگان

انواع پراب ها

184
دان لود كامل -

10

فاقد رمز

ترمز موتوري

185
دان لود كامل دانلود خلاصه

30

رايگان

سازه دستگاه CMM

186
دان لود كامل دانلود خلاصه

19

رايگان

دوره کارآموزی شركت مهر ميانه توليد قطعات صنعتي

187
دان لود كامل دانلود خلاصه

61

عضويتي

گزارش كارآموزي نقشه كشي صنعتي شزكت پارس خودرو

188
دان لود كامل -

11

فاقد رمز

نقش یاتاقان‌ها و روانکاری در اتومبیل

189
دان لود كامل -

78

فاقد رمز

جزوه ترموديناميك صنعتي شريف

190

ليست مقالات مكانيك

فروش محصولات پرفروش

صفحه اصلی    /   عضویت